LUNA LONGLASTING TIP CONCEALER (3色可選)

NewLUNA LONGLASTING TIP CONCEALER (3色可選)

[LUNA ]LONGLASTING TIP CONCEALER (3色可選)


LUNA係韓國人氣既彩妝品牌,如果你去到韓國既大型藥妝店Olive Young,一定會見到LUNA既化妝專櫃!
同埋LUNA好多化妝品都比韓國雜誌推介過,好似呢支成日賣到斷晒貨既LUNA亮澤遮瑕棒,
係韓國嘅CeCi Korea拎左遮瑕液既第1位!
LUNA亮澤遮瑕棒點解咁多好評,因為呢支遮瑕液有維他命E,加上用左Water Wrapping System,
唔會令到水份蒸發,保持水潤,唔會出現乾紋裂痕,絕對岩晒好怕黑眼圈個位出眼紋既你~
3款顏色


#01亮白膚色,適合比膚比較白之人仕
#02自然膚色,適合一般膚色人仕
#03粉紅色,適合遮蓋一般黑眼圈  • HK$105.0
  • Price in reward points: 5250

Available Options

Loading...